Zakres działalności kancelari :W ramach stałej obsługi księgowej:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie bilansów,
- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
- prowadzenie ewidencji wyposażenia i ewidencji środków trwałych
- sporządzanie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży dla potrzeb podatku VAT,
- ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy lub wysokości podatku dochodowego, podatku Vat oraz sporządzanie deklaracji na te podatki,
- kompleksową obsługę w zakresie kadr, płac i ZUS;
- przechowywanie dokumentów stanowiących podstawę księgowań,
- reprezentowanie w postępowaniach kontrolnych i podatkowych przed urzędami kontroli skarbowej, urzędami skarbowymi, izbami skarbowymi o - doradztwo w zakresie prawa podatkowego, doradztwo księgowe

Czynności dodatkowe:

- sporządzanie sprawozdań statystycznych
- opracowywanie informacji o transakcjach dla potrzeb organów podatkowych,
- składanie wniosków do organów podatkowych o wydawanie zaświadczeń - sporządzanie wniosków kredytowych
- usługi prawne

Kancelaria oferuje pomoc prawną w następujących dziedzinach prawa:

- prawo cywilne
- prawo handlowe
- prawo pracy
- prawo administracyjne
- prawo podatkowe

W ramach pomocy prawnej, zakres świadczonych przez Kancelarię usług obejmuje w szczególności:

- zastępstowo przed sądami oraz organami administracji
- przygotowanie projektów umów, analizę i opinowanie umów
- przygotowanie projektów aktów wewnetrznych przedsiębiorców, w tym z zakresu prawa pracy - przygotowanie opinii prawnych
- rejestracja i aktualizacja wpisów spółek handlowych do Krajowego Rejestru Sądowego

Udzielanie porad prawnych w zakresie:

- prawo cywilne
- prawo handlowe
- prawo pracy
- prawo administracyjne
- prawo podatkowe