Biuro nie stosuje sztywnego cennika. Firma firmie nie równa, więc i ceny są indywidualne.
W zależności od ilości pracy wykonywanej dla danego klienta, ustalamy zryczałtowaną odpłatność miesięczną, cennik i opłaty ustalane indywidualnie

"Kalkulator" cenowy - oblicz cenę usługi

Nazwa firmy: *
osoba kontaktowa *
Telefon kontaktowy *
adres zwrotny (e-mail): *
forma prawna:
inna:
 

liczba właścicieli:
liczba pracowników:
forma ksiąg
podatkowych :
inna:
płatnik VAT:
tak nie
Ilość dokumentów księgowych
(miesięcznie):
transakcje
zagraniczne:
tak nie
krótki opis
działalności:
liczba
oddziałów/filii/sklepów:
prowadzenie rozliczeń
kadrowo-płacowych
   
dodatkowe uwagi: